חגים ומסיבות

אירוע פתיחת שנת הלימודים

אירוע חגי תשרי

אירועי פורים וחנוכה בבית הספר או במועדון

אירוע מחצית שנת הלימודים

אירוע קבלת תעודות

מסיבת סוף שנת הלימודים

מסיבות כיתתיות

מסיבות שכבתיות

הפסקות פעילות

אירועים ופעילות לצוות המורים