פרוייקט "איכות הסביבה בבתי הספר"

אדם סביבה, סביבה אדם

התהוות הגומלין

סיכום (או פתיחה) ליום פעילות תיכונים

"התבוננו בדף הנייר הזה, הנייר שעליו נכתב מה שאתם קוראים, העולם כולו נמצא בדך הנייר הזה.

בנייר הזה נמצא היער שממנו נכרת העץ שמחומריו יוצר, גם חוטב העצים נמצא בו וגם כדור הארץ המתחמן מכריתת יתר של יערות, גם הקרחונים בקטבים נמצאים בו וגם כל הימים כולם – שמפלסם עלול לעלות.

גם הדלק שהניע את הספינות שהובילו את העצים לבתי החרושת, וגם משפחתו של חוטב העצים, אימו, אביו וילדיו.

דף אחד – כל העולם כולו – ומה עם המזון שהוא ואנחנו אוכלים.

כמה כימיקליים, הורמונים, חומר הדברה חקלאיים – הכל בדף הנייר הזה.

ואייך, אייך אפשר להפוך את הדף הזה , את כורת העצים ואת משיט הספינות וכל אחד מאיתנו לידידותי לסביבה וידידותי לעצמו"

 המרכז לחינוך סביבתי, השייך ומופעל ע"י איגוד ערים דן לתברואה  נמצא למרגלות הר חירייה.

חינוך – במרכז  נלמדת ההיסטוריה של הפארק  ומרכיביו הרבים, ובכלל זה תל חירייה ומרכז המיחזור החדשני של הפארק. השיעורים שמועברים במרכז מדגישים את חשיבותו של הפארק ואת חשיבות שימור הסביבה. המרכז  יהיה פתוח לכולם, אולם שתי אוכלוסיות היעד העיקריות הן מבקרים המתעניינים בשיטות המיחזור והפיתוח של הפארק , ונוער שיטמיע את ערכי הפארק וערכי הטבע ואיכות הסביבה ויבטיח את הצלחתו ארוכת הטווח של הפארק.

נושאים להרצאה:

 –         התחממות כדור הארץ

–         מזון ועולם אורגני

–         היעלמות בעלי חיים

  איך כל אחד מהתלמידים יכול לעצור את ההרס במפגש עם תלמידי בית ספר??