הפקות מקור

 הפקות הינו בית לתוכן ויצירת הפקות מקוריות ומיוחדות עבור בתי הספר.

הפקות אלו מתקיימות באופן שוטף כחלק מהפעילות החברתית של בית הספר 

הפרויקטים השונים נוגעים בערכים המובילים את הנוער בישראל ובבתי הספר 

* הבוחרים החדשים – יום דמוקרטיה

* יום גיבוש – כיתתי/ שיכבתי / בית סיפרי

* פרויקט יום מעשים טובים – התנדבות למען הקהילה

* יום התלמיד

* בחירות מועצת התלמידים

* יום איכות הסביבה

* יום בריאות

* פסטיבל אביב בית סיפרי